Inzameling oud papier

 

Er wordt eens per 6 weken oud papier opgehaald.. Data voor het ophalen van oud papier in 2022-2023:


26 nov., 7 jan., 18 febr., 1 april, 13 mei, 24 juni en 12 aug. 

 

Er rijden twee auto's per keer, waar voor er per keer, vier ouder(s)/verzorger(s) nodig zullen zijn. Dit houdt in dat ouders één keer per twee jaar mee zullen helpen. Mocht u meer oud papier hebben dan in de container past, zet dit dan ook gerust naast de container neer. Wij hebben de ouder(s), die dit schooljaar ingepland staan, persoonlijk geinformeerd middels een brief. Daarnaast zal er op Mijn school gemeld worden welke ouders/verzorgers  ingepland zijn. We vermelden vanaf januari de groep van het oudste kind erbij, omdat we meerdere gezinnen hebben met dezelfde achternaam, wat soms voor verwarring zorgt.
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande, schiet gerust één van de leden van de ouderraad aan of neem contact op met Ronnie Buitenwerf (oud papier coördinator).

OR, Kindcentrum `t Maar