MR

De MR van basisschool `t Maar bestaat uit vier personen.
De ouders van de school worden door twee personen vertegenwoordigd (oudergeleding) en de leerkrachten worden door twee leerkrachten vertegenwoordigd (personeelgeleding). De directeur van de school heeft een adviserende rol.

e-mailadres: mr-tmaar@ommeriek.nl