ICT

Het gebruik van ICT in het onderwijs heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt en zal ook in de komende periode doorgaan. ICT wordt op dit moment ingezet bij het verwerken van leerstof op diverse terreinen. Vanaf groep 4 hebben alle leerlingen de beschikking over een laptop waarin leerlingsoftware voor rekenen, taal en spelling grotendeels wordt verwerkt. Kinderen leren daarnaast informatie zoeken en verwerken, o.a. bij het maken van werkstukken, presentaties en spreekbeurten. Daarnaast wordt de laptop ook ingezet voor andere doeleinden. In groep 1 en 2 wordt gewerkt met een aantal Ipads waarop apps zijn geïnstalleerd die passen bij de ontwikkelingsbehoefte van jonge leerlingen. Het gebruik van ICT in onze school ontwikkelt zich voortdurend. Samen met de bovenschoolse ICT-ers van Ommeriek en vanuit Basicly zijn we bezig om het beleid en de uitvoering vorm te geven. Door het werken met diverse vormen van ICT kunnen we in de toekomst het gepersonaliseerde leren nog beter vormgeven.

We willen misbruik op de laptops en IPads voorkomen. Daarom is er een filter geïnstalleerd, waardoor leerlingen geen toegang hebben tot ongewenste sites. Daarnaast bieden we lessen aan in digitale geletterdheid. Leerlingen moeten namelijk bewust en met een kritische blik kunnen deelnemen aan een wereld met een diversiteit aan digitale middelen en media.