Schoolmaatschappelijk werk

Wat zijn de werkzaamheden van een schoolmaatschappelijk werker?
Met veel leerlingen gaat het goed op school. Voor een aantal leerlingen geldt echter dat extra ondersteuning in of buiten de klas nodig is. Ouders en kinderen kunnen hiervoor met hun vragen terecht bij het schoolmaatschappelijk werk. De schoolmaatschappelijk werker wil graag met leerlingen, ouders en hulpverleners in contact komen, zodat we samen kunnen kijken hoe we de problemen zo klein als mogelijk kunnen houden. De begeleiding richt zich op degenen die invloed hebben op de situatie.

Het kan daarbij gaan om de volgende zaken:

  • Informatie en advies geven over opgroeien en opvoedingsvragen;
  • Meedenken in wat er nodig is voor een leerling;
  • Advies en informatie geven over praktische zaken; denk hierbij aan financiën, gebruik van social media of andere zaken in de thuissituatie;
  • Ondersteuning geven aan ouders en school;
  • Ondersteuning en advies geven bij het samenwerken met andere hulpverleners en instanties;
  • Een luisterend oor bieden voor ouders en leerling;
  • Passende begeleiding bieden die gericht is op belemmeringen in de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Voorbeelden van deze belemmeringen kunnen zijn;

Faalangst

Pestgedrag

Emoties

Scheiding
 

De begeleiding kan in de vorm van een enkel gesprek of een traject. 

Alle contacten met individuele leerlingen vinden plaats in afstemming met en met toestemming van de betreffende ouders/verzorgers. 

Als er interventies plaatsvinden in een groep rond b.v. de groepsdynamiek of werkhouding, worden ouders daarover geïnformeerd vanuit de school.

De SchoolMaatschappelijk Werker van Kindcentrum `t Maar is Ellen van Dijk. Zij is één keer in de twee weken op dinsdag aanwezig.