IDC

Iedere samenwerkingsschool heeft (wettelijk verplicht) een identiteitscommissie; zo ook samenwerkingsschool ’t Maar. De identiteitscommissie (IDC) van ‘t Maar bestaat uit vier ouders en twee leerkrachten. De IDC adviseert het team gevraagd en ongevraagd over de identiteit op school.

Op samenwerkingsschool ’t Maar wordt vanuit zeven kaders (visie) de identiteit en het levensbeschouwelijk onderwijs vormgegeven. Meer informatie over de kaders (visie) vindt u op de website onder het tabblad ‘Informatie’, knop ‘Identiteit van de school’. 

Jaarlijks evalueert de IDC aan de hand van de kaders het levensbeschouwelijk onderwijs (o.a. identiteitsontwikkeling) op ’t Maar. We nemen daarbij de inbreng van het team, ouders en/of leerlingen mee. Naar aanleiding van de bespreking geven we advies aan het team en informeren we ouders en/of leerlingen. Als het nodig is, stellen we de kaders bij.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over de identiteit en/of het levensbeschouwelijk onderwijs op ’t Maar? Dan kunt u ons via onderstaand e-mailadres bereiken.

e-mailadres: idc-tmaar@ommeriek.nl